Vereniging Kcars biedt verschillende mogelijkheden tot subsidie. Het doel van de vereniging is; het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen op alle terreinen binnen de kunst- en cultuursector, het bevorderen van de samenwerking tussen de in de gemeente Schagen gevestigde instellingen, verenigingen, natuurlijke personen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur, hierna te noemen: de “organisaties”, het bevorderen van contact en overleg tussen de besturen van de organisaties die op verschillende terreinen binnen de kunst- en cultuursector werkzaam zijn, het behartigen van de belangen in het algemeen van de kunst- en cultuursector en van de belangen van de organisaties in het bijzonder bij de overheid en bij instanties waarvoor dit gewenst wordt geacht, het verlenen van advies op het gebied van kunst en cultuur aan de overheidsinstanties en de organisaties en het coördineren van activiteiten en het stimuleren van gezamenlijk optreden op het gebied van kunst en cultuur.

 

Voor meer informatie zie https://www.kcars.nl/ of neem contact op met Jantine Nierop via https://www.kcars.nl/contact-met-jantine/